Vysvětlení výstavních titulů

Ocenění, zadávaná na výstavách psů, se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také "základní" známky jsou stejné pro všechny výstavy.

Objasněme si tedy nejdříve známky. V přehledu uvádíme známku, v závorce zkratku a také barvu stužky, kterou pes za tu kterou známku získává.

velmi nadějný (VN) - žlutá stužka
nadějný (N) - bílá stužka
výborný (V) - modrá stužka
velmi dobrý (VD) - červená stužka
dobrý (D) - zelená stužka
dostatečný (dost.) - fialová stužka
nedostatečný

Vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které třídy svého psa hlásíte, jinak je zařazen podle uvážení pořadatele, což ale pro vás nemusí být vždy výhodné. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů, které již pes za svou kariéru získal.

tř. štěňat - 3-6 měsíců
tř. dorostu - 6-9 měsíců
tř. mladých - 9-18 měsíců
mezitřída - 15-24 měsíců
tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení
tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých...)
tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
tř. veteránů - od 8 let neomezeně

(Pouze u německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší.)

V uvedených třídách se zadávají výše uvedené známky - pro tř. dorostu jsou to známky VN a N, pro ostatní třídy V až nedostatečná, navíc se zadává pořadí 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly. Seznamme se s těmi, které jsou zadávány na tzv. vyšších výstavách:

tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost

tř. mladých - CAJC


mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC

tř. veteránů - Nejhezčí veterán

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná. Pojďme si je tedy vyjmenovat a říci si, v čem se liší.


Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB (+"CAC ČMKU" zadáván na výstavách v ČR), res.CACIB, BOB (BOJ, BOS), BIG, BIS

Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV (+"CAC ČMKU" zadáván na výstavách v ČR), BOB (BOJ,BOS), BIG, BIS

Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM

Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

Co tyto zkratky znamenají?

CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1


res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1

CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC

res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.

NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB

BOB (BEST OF BREED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů
BOJ (BEST OF JUNIOR) = Vítěz mladých, tento titul získá pes nebo fena s oceněním CAJC.
BOS (BEST OF OPPOSITE SEX) = Pokud byl vítěz plemene BOB zadán feně, získává tento titul nejhezčí pes a opačně.

Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG


BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD


A nyní slíbené kumulativní tituly. Nemůžeme samozřejmě vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměříme pouze na tituly naše - české + mezinárodní.


ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.


ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.
 
Např. Churchil Regia Uttis
Vystava Třída Ocenění Titul Rozhodčí Splněno
EVP 25.10.2014 MT V1 CAC J.G.Abad  
NVP 04.01.2015 MT V1 CAC M.Krinke  
MVP 28.06.2015 MT V1 CAC M.Václavík  
NVP 10.01.2016 OT V1 CAC M.Štourač,MVDr. ČESKÝ ŠAMPION

 

ŠAMPION ČMKU od 01.07.2011

CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám  na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.

CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.

CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.

Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.

Např. Churchil Regia Uttis

Výstava Třída Ocenění Titul Titul Titul Rozhodčí Splněno
MVP 28.06.2015 MT V1 CAC CAC ČMKU CACIB M.Václavík  
NVP 04.01.2016 OT V1 CAC CAC ČMKU NV M.Štourač  
MVP 01.05.2016 V1 CAC CAC ČMKU CACIB M.Václavík  
MVP
19.06.2016
V1 CAC CAC ČMKU CACIB V.Adlt ŠAMPION ČMKU

 


ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP

ČESKÝ GRAND ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 CAC ve třídě vítězů,  od dvou různých rozhodčí, z toho minimálně 1x na MPV 
 
Např. Churchil Regia Uttis, Ch.CZ
Vystava Třída Ocenění Titul Rozhodčí Splněno
MVP 01.05.2016 V1 CAC M.Václavík  
MVP
19.06.2016
V1 CAC V.Adlt  
MVP
14.08.2016
V1 CAC M.Krinke ČESKÝ GRAND
ŠAMPION

 


MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout minimálně 1 rok a 1 den.
 
Např. Churchil Regia Uttis, Ch.CZ
Stát Výstava Třída Ocenění Titul Titul Rozhodčí
CZ MVP 28.06.2015 MT V1 CAC CACIB M.Václavík
HU MVP 04.06.2016 V1 CAC CACIB E.Szokol
HU MVP 05.06.2016 V1 CAC CACIB V.Rauhoffer
PL MVP
24.07.2016
V1 CAC CACIB A.Kochan
DE MVP
20.08.2016
V1 CAC CACIB A.Korósz
 

Novinky

Danubius dog show Komárom HU)

Churchil se dnes v krásném prostředí pevnosti Monostori Eröd účastnil Maďarské klubové výstavy,ve třídě vítězů získal V1 CAC a krásný posudek od Milana Krinke.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.